PO: Tien vragen over het vereenvoudigen van de bekostiging

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer heeft vragen voorgelegd aan minister Arie Slob over de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs. De minister heeft alle vragen beantwoord. We lichten er tien vragen en antwoorden uit.

Hieronder staan tien vragen uit het verslag van het schriftelijk overleg van de Tweede Kamer met minister Slob over vereenvoudiging bekostiging. Kijk hier voor het volledige verslag met alle vragen van de verschillende fracties en de volledige antwoorden van de minister.

10 vragen

  1. Hoe ziet de voorgestelde bekostiging er in de praktijk uit?
  2. Leidt de vereenvoudiging tot herverdeeleffecten?
  3. Waarom wordt de gemiddelde leeftijd van de leraren losgelaten?
  4. Waarom verdwijnt het onderscheid tussen onderbouw en bovenbouw?
  5. Waarom wil de minister in de materiële bekostiging niet vasthouden aan parameters en normbedragen?
  6. Welke momenten zijn belangrijk in het huidige en in het beoogde model?
  7. Waarom is gekozen voor 1 februari als teldatum?
  8. Is er voldoende draagvlak?
  9. Helpt de vereenvoudiging dat er minder reserves worden opgebouwd?
  10. Heeft de vereenvoudiging een verband met het onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging?

Bron: www.poraad.nl

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt