Openbaar onderwijs profileert zich met nieuwe kernwaarden

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs. Samen met de slogan ‘Openbare scholen – waar verhalen samenkomen’ moeten ze de identiteit van het openbaar onderwijs versterken. Alle informatie over de nieuwe kernwaarden is gebundeld op de website www.openbaaronderwijs.nu. Daar staan ook tools, werkvormen en lesbrieven.

Met de nieuwe kernwaarden versterken de openbare scholen hun profilering. De kernwaarden sluiten nadrukkelijk aan bij de democratische waarden van onze samenleving, goed burgerschapsonderwijs en de wettelijke opdracht van het openbaar onderwijs om actief-pluriform te zijn. Ze zijn voor openbare scholen als het ware een leidraad bij hun handelen. De kernwaarden zijn onder regie van VOS/ABB en VOO tot stand gekomen in samenwerking met schoolbestuurders, andere betrokkenen binnen het openbaar onderwijs en verschillende experts.

Marco Frijlink, directeur van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO): “We merken soms dat er onduidelijkheid bestaat over wat een openbare school precies is. Dat die neutraal zou zijn of geen waarden zou hebben. Niets is minder waar! De nieuwe kernwaarden maken duidelijk dat het openbaar onderwijs een krachtige identiteit heeft. Openbare scholen zorgen ervoor dat echt álle kinderen welkom zijn en dat zij sámen leren, ook van hun verschillende achtergronden. De kernwaarden kunnen openbare scholen helpen bij het maken van keuzes. Soms worstelen ze bijvoorbeeld met het vieren van religieuze feesten, terwijl dat juist heel goed past bij de diversiteit van het openbaar onderwijs en bij gelijkwaardigheid en wederzijds respect.”

Betekenis kernwaarden
Gelijkwaardigheid: Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel je ook van elkaar verschilt, heeft iedereen recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid: Op de openbare school kan iedereen zichzelf zijn en de eigen stem laten horen. Kinderen leren zelfstandig en kritisch te denken. Je neemt je verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander. Er is aandacht voor de diversiteit aan levensbeschouwingen in onze samenleving en burgerschapsvorming.

Ontmoeting: Op de openbare school leer je van verschillen. Iedereen is nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. Je draagt zorg voor elkaar en voor je omgeving. Op school ontmoet je de wereld.

Slogan
In de slogan ‘Openbare scholen – waar verhalen samenkomen’ komen de drie kernwaarden tot hun recht. Hans Teegelbeckers, directeur van VOS/ABB: “Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit de vrijheid om te mogen zijn wie jij bent, ontmoet je de ander en ontmoet je verhalen vanuit de hele wereld. Het laat heel mooi zien dat openbare scholen van en voor iedereen in onze samenleving zijn. De openbare school is de democratische samenleving in het klein.”

Uitstel lancering
Oorspronkelijk stond de lancering van de kernwaarden gepland op woensdag 18 maart tijdens het congres ‘Wat is jouw verhaal?’, maar dat kon door de coronacrisis niet doorgaan. Dit congres staat nu onder voorbehoud gepland op 4 november in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Teegelbeckers: “We hebben bewust gekozen om de kernwaarden nu te lanceren. Scholen zijn natuurlijk druk, maar de kernwaarden kunnen juist ook in deze tijd richting en inhoud geven aan het openbaar onderwijs, ook als het deels op afstand is. De kernwaarden kunnen bovendien een waardevolle toevoeging zijn aan het onderwijsbeleid voor het komende schooljaar.”

Openbaaronderwijs.nu
Op de website www.openbaaronderwijs.nu staan tools, werkvormen en lesbrieven om met de kernwaarden aan de slag te gaan. Deze gratis online materialen zijn bedoeld voor leerkrachten en docenten, schoolleiders en directeuren, bestuurders, ouders en leerlingen.

Downloads en links

www.openbaaronderwijs.nu
Lanceringsfilmpje op YouTube
Openbare scholen neutraal? Niet met de nieuwe kernwaarden (Trouw)

Bron: www.avs.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt