Het hele onderwijs staakt op 15 maart

Op 15 maart, een week voor de Provinciale Statenverkiezingen, organiseren de Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV een onderwijsstaking. Daaraan doen alle sectoren mee, van basisschool tot universiteit, zo kondigde de AOb aan in De Volkskrant.

De PO-Raad benadrukt dat het belangrijk is dat serieus in onderwijs wordt geïnvesteerd omdat het met forse en urgente problemen kampt. Zo dreigt het lerarentekort alleen maar groter te worden. Leerlingen en onderwijspersoneel zijn hiervan de dupe. Het is dan ook van groot belang dat hiervoor oplossingen worden gevonden. De PO-Raad maakt zich daarom onder meer hard voor een eerlijk salaris voor werknemers in het primair onderwijs en het verminderen van de werkdruk. In 2017 en 2018 deed ze dat ook als partner in het PO-front. Dat was een unieke samenwerking van werknemers- en werkgeversorganisaties, waarmee veel is bereikt (270 miljoen voor salarissen en 430 miljoen om werkdruk te bestrijden). In oktober vorig jaar stopte het PO-front.

Tegelijkertijd is de agenda van de PO-Raad breder en wil ze zich ook focussen op andere issues, zoals het inhalen van tekorten op de lumpsumbekostiging (materiele instandhouding), het ongedaan maken van bezuinigingen op de onderwijsachterstandsmiddelen, het schrappen van de bezuiniging (doelmatigheidskorting) en verdere investeringen in de kwaliteit van onderwijs (oa investeringen in huisvesting, meer en betere voorzieningen in de klas (bijv. ondersteuning en ICT-voorzieningen), op schoolniveau en bovenschools niveau).

De nieuw aangekondigde staking in maart is door AOb en FNV uitgeroepen. De PO-Raad vindt het aan individuele schoolbesturen zelf om te bepalen of ze de actie ondersteunen. Dat heeft ze ook aan De Volkskrant laten weten. Vakbond CNV en de Algemene Vereniging van Schoolleiders hebben inmiddels laten weten niet mee te doen.

Ondertussen is de PO-Raad blij dat er een onderzoek komt naar de toereikendheid van de bekostiging en dat de Tweede Kamer heeft aangegeven de salariskloof tussen po en vo te willen dichten.

Bron: www.poraad.nl

Vrijwilligersvergoedingen 2019

De maximumbedragen voor een vrijwilligersvergoeding zijn per 1 januari 2019 gewijzigd. Hieronder vind u de informatie van de Belastingdienst hierover:

In de volgende gevallen krijgt u in 2019 een vrijwilligersvergoeding:

 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent 22 jaar of ouder.
  U krijgt een vergoeding van maximaal € 5,00 (2018: € 4,50) per uur, met een maximum van € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.
  Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent jonger dan 22 jaar.
  U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,75 (2018: € 2,50) per uur, met een maximum van € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.
  Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
 • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
  U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  Dan mag de vergoeding maximaal € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet
Krijgt u in 2019 een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.

Geen vrijwilligersvergoedingen
Het kan zijn dat u als vrijwilliger in 2019 (of in 2018) meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. In dat geval gaan wij ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

 

Zie ook

www.belastingdienst.nl

Gratis ontwikkeladvies voor 45-plusser

Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Iedereen denkt wel eens na over hoe zijn werk er in de toekomst uit gaat zien. Een loopbaanadviseur kan mensen daarmee helpen. Dat is fijn voor als er een verandering aan zit te komen, maar ook mensen die tevreden zijn met hun huidige baan kunnen veel baat hebben bij zo’n advies. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ opengesteld voor alle 45-plussers.

Voorheen konden alleen specifieke beroepen zoals ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten gebruikmaken van de subsidie. Minister Koolmees: “De mensen die dat hebben gedaan, waren positief. Maar ik denk dat er nog veel meer mensen er profijt van kunnen hebben. Daarom heb ik besloten dat alle 45-plussers in aanmerking komen.” Hij trekt daarom nog eens 3 miljoen euro extra uit voor de regeling, waardoor er in totaal 17 miljoen euro beschikbaar is.

Wie een ontwikkeladvies aanvraagt, krijgt een aantal individuele gesprekken met een coach. Samen kijk je dan naar je huidige werk, naar wat je kunt en leuk vindt, en waar in de toekomst banen voor jou te vinden zijn. De coach kan je ook helpen om je nieuwe plannen in gang te zetten. Het ontwikkeladvies is voor de deelnemer gratis. De coach kan per ontwikkeladvies €600 subsidie aanvragen. Er is ook een potje voor leidinggevenden die hun werknemers willen ondersteunen bij hun loopbaanwensen.

Het is belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk en over hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komen mensen daar niet altijd aan toe. Zeker niet als ze goed op hun plek zitten en een druk leven leiden. Minister Koolmees heeft daar een oplossing voor: “Iedereen komt aan het begin van het jaar met goede voornemens. Ik denk dat het de moeite waard is om dit jaar met een loopbaanadviseur aan je eigen toekomst te werken.” De regeling is nog tot 10 januari 2020 beschikbaar.

Wat kan een loopbaanadviseur voor jou betekenen?
Monique van Bavel (46) is kok bij cateringbedrijf Hutten en kreeg een ontwikkeladvies: “Het ontwikkeladvies heeft mij wel echt op het spoor gezet om eens verder te kijken. We hebben een hoge werkdruk en we weten allemaal dat we tot 67 door moeten. Uit het advies kwam dat ik heel graag jonge mensen wil coachen voor het vak. Dat is goed om te weten voor de toekomst, als ik dit werk misschien niet meer kan doen. Ik ben er slimmer door geworden en het heeft me helemaal geen ene stuiver gekost. Je bent nog steeds directeur van je eigen loopbaan en je eigen toekomst. Dus jij zult zelf het heft in handen moeten nemen, hoe ga ik 67 worden?”

Hoe maak je gebruik van het ontwikkeladvies?
Het enige wat je hoeft te doen, is contact te zoeken met een loopbaanadviseur bij jou in de buurt. Dat kan natuurlijk via Google, maar op Hoe werkt Nederland staan ook een aantal tips. De coach handelt verder de administratie en de kosten af.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Hoe werkt de verantwoording over de werkdrukmiddelen?

In februari 2018 sloot de PO-Raad samen met de vakbonden en minister Slob (Onderwijs) het Werkdrukakkoord. Elke school heeft via het schoolbestuur 155 euro per leerling ontvangen. In het schooljaar 2021/2022 kan dit bedrag oplopen tot 285 euro per leerling. Daarvoor voert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tussenevaluatie uit over de besteding en verantwoording van de werkdrukmiddelen. Hoe werkt de verantwoording over de inzet van de werkdrukmiddelen? Daar leest u alles over in de Factsheet verantwoording werkdrukmiddelen.

Hoe werkt de verantwoording over de werkdrukmiddelen?
De verantwoording over de werkdrukgelden gaat via het bestuursverslag en via XBRL Onderwijsportaal. In de factsheet is een stappenplan opgenomen wanneer de schoolbestuurder en schoolleider zich over de besteding van de werkdrukmiddelen moeten verantwoorden.

Bron: www.poraad.nl

Zoeken

Laatste Nieuws

CABO Ondersteunt