Nieuwe salaristabellen onderwijsgevend personeel per 1 januari 2019 van toepassing

Op grond van het bepaalde in de CAO PO 2018 – 2019 zijn per 1 januari 2019 de nieuwe salarisschalen voor het onderwijsgevend personeel (L-schalen) van toepassing.

De aanpassing van deze salarisschalen is een gevolg van de verdeling van de voormalige functiemixgelden.

Downloads en links
Nieuwe salarisbedragen

Bron: www.avs.nl

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt