Nieuwe ronde subsidie voor Gezonde School

Ook dit jaar kunnen scholen weer subsidie en ondersteuning aanvragen om Gezonde School te worden. De aanvraag kan tussen 4 maart en 18 april worden ingediend.

Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School bestaat uit 3000 euro per school plus maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een adviseur van de GGD. Er is budget voor maximaal 550 schoollocaties in primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Gezondheid in het DNA
Doel van het ondersteuningsaanbod is dat scholen meer aandacht gaan besteden aan gezondheid. ‘Gezondheid moet in het DNA van elke school komen’, staat op de website van het programma Gezonde Scholen.

Dit programma zorgt voor de uitvoering van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het is financieel mogelijk gemaakt door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Ook in de voorgaande jaren was dit aanbod er en de belangstelling daarvoor is elk jaar groot. In 2018 hebben meer dan 900 scholen zich aangemeld. Die aanvragen konden niet allemaal gehonoreerd worden, maar nu is er dus een nieuwe ronde.

Meer informatie over de criteria waaraan scholen moeten voldoen en de planning

Bron: www.vosabb.nl

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt