Nieuwe indieningsperiode Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020: 15 februari tot en met 31 maart 2021

In mei 2020 heeft het ministerie van OCW de ‘Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020′ gepubliceerd. Schoolbesturen in het vo kunnen subsidie aanvragen om de komende jaren samen te werken aan een blijvend bereikbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod bij (verwachte) leerlingendaling.

 

Diverse regio’s zijn op dit moment bezig met een aanvraag voor fase 2. Fase 2 betreft de subsidie voor het uitvoeren van regionale plannen leerlingendaling. De indieningsperiode zou oorspronkelijk van 15 december 2020 tot en met 31 januari 2021 lopen. Deze periode verschuift nu naar 15 februari tot en met 31 maart 2021. De uiterlijke startdatum voor uitvoering van het plan wordt ook met twee maanden uitgesteld.

 

Uitstel van de indieningsperiode geeft regio’s meer tijd om hun plannen definitief te maken of aan te scherpen. Regio’s die behoefte hebben om te klankborden over hun concept-plan kunnen onder meer terecht bij het project Regionale samenwerking van de VO-raad. Indien gewenst organiseert het project een online sessie om uitwisseling tussen leden te faciliteren. Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op met Tammy Lie (senior adviseur Regionale samenwerking), via tammylie@vo-raad.nl

 

Zie voor overige ondersteuning ook dit artikel.

 

Bron: www.vo-raad.nl

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt