Nieuwe aow-leeftijd door de Kamer

Deze week werd het wetsvoorstel dat regelt dat de aow-leeftijd groeit met 8 maanden voor elk jaar dat een Nederlander langer leeft aangenomen. De komende jaren groeit de aow-leeftijd naar 67 jaar in 2025. Pas daarna wordt jaarlijks gekeken of en hoeveel de aow-leeftijd moet ophogen.

Eind oktober hadden de betrokken ministers de Kamer al gevraagd om het wetsvoorstel zo snel mogelijk te behandelen. Toen werd al toegezegd dat het wetsvoorstel nog voor het kerstreces op de agenda zou komen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel zijn geen aanpassingen aan het wetsvoorstel meer aangenomen.

De nieuwe aow-leeftijd

Elk jaar wordt de aow-leeftijd opnieuw vastgesteld voor iedereen die over 5 jaar de aow-leeftijd bereikt. Werknemers hebben dus pas 5 jaar voor de aow-datum zekerheid. Toch valt goed te voorspellen wanneer iemand deze leeftijd bereikt. De formule waarmee de leeftijd wordt berekend is namelijk bekend. De komende 5 jaar loopt de aow-leeftijd langzaam op naar 67 jaar. Vanaf 2025  is de aow-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Voor elk jaar dat een Nederlander gemiddeld langer leeft, gaat hij 8 maanden later met pensioen.

De levensverwachting wordt door het CBS berekend. Op basis van deze 2 gegevens kunt u de aow-leeftijd dus uitrekenen.

  • Werknemers die nu 50 zijn gaan waarschijnlijk rond hun 68e met pensioen
  • Werknemers die nu 40 zijn gaan waarschijnlijk rond 68 en 9 maanden met pensioen
  • Werknemers die nu 30 zijn gaan waarschijnlijk rond 69 en 6 maanden met pensioen

Bron: www.salarisnet.nl

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt