Nieuwe aanvraagronde Teambeurs PO van start

De subsidieregeling Teambeurs PO heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten voor school- en teamontwikkeling. Van 15 juli tot en met 15 oktober 2019 kunnen schoolbesturen de beurs aanvragen. Schoolleiders die aansluiten bij het team van leraren dat een masteropleiding volgt, kunnen gebruikmaken van de Schoolleiderstegemoetkoming.

Met een Teambeurs kan een bevoegd gezag subsidie aanvragen voor twee of meer leraren die dezelfde master gaan volgen. De subsidie is bedoeld voor de vergoeding van collegegeld, studie- en reiskosten van leraren en voor het delen en inzetten van kennis op de school (bijvoorbeeld in de vorm van coaching) voor het op gang brengen van een veranderproces. Er is geen subsidie meer voor het ontwikkelen van nieuwe masteropleidingen.

De schoolleider is betrokken bij het opstellen van de ontwikkelvragen en de afspraken rondom kennisinbedding tijdens en na de studie.

Schoolleiders die aansluiten bij het lerarenteam dat een masteropleiding volgt, kunnen gebruikmaken van de Schoolleiderstegemoetkoming. Het doel van deze subsidie is om de competenties van schoolleiders in het primair onderwijs op het gebied van hoger orde denken en onderzoekend leiding geven te versterken. Zo kunnen schoolleiders hun rol in het ontwikkelen en bewaken van een permanente verbetercultuur op scholen beter invullen en zijn ze beter in staat om leiding te geven aan de groeiende groep van masteropgeleide leraren in het primair onderwijs.

Downloads en links

Meer informatie op website DUS-I
Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po

Bron: www.avs.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Donderdag 10 oktober 2019
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt