Netwerken PON-CABO

ponIn samenwerking met het Personeelscluster Oost-Nederland (PON) organiseert Cabo een tweetal periodieke netwerkbijeenkomsten voor directeuren in het primair onderwijs.

• Netwerkbijeenkomsten voor algemeen directeuren van meerpitters

• Netwerkbijeenkomsten voor directeuren van éénpitters

Tijdens deze bijeenkomsten worden de directies geïnformeerd over actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen de sector. Allerhande thema’s binnen diverse beleidsterreinen zoals personeel, financiën, huisvesting en onderwijs worden belicht. Geregeld zijn hierbij externe sprekers van bijvoorbeeld de PO-raad, het Vervangingsfonds, of ABP uitgenodigd. In overleg kunnen ook aanbieders van interessante producten of diensten worden uitgenodigd.

PON informeert en begeleidt schoolbesturen bij mobiliteit en verzuimbegeleiding . Het project “In beweging” waarbij schoolbesturen tijdig en adequaat anticiperen op de effecten van krimp is succesvol en wordt breed ondersteund.

Cabo belicht tijdens de netwerkbijeenkomsten met name thema’s op het gebied van financiën en personeel, zoals bijvoorbeeld begrotingsuitgangspunten, planning & control, bekostiging en jaarrekening. Ook wordt aandacht besteed aan veranderingen in relevante wet- en regelgeving en worden er geregeld benchmarkgegevens gepresenteerd.

Tevens wordt op de agenda onder de benaming “Wat houdt je bezig?” aan directeuren de gelegenheid geboden om specifieke punten naar voren te brengen of vragen voor te leggen aan de groep. Kortom, een effectief netwerk waar directeuren hun voordeel mee doen.

 

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Donderdag 10 oktober 2019
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt