Mogelijkheden/voorwaarden bij ontslag

Samenvatting MOGELIJKHEDEN/VOORWAARDEN BIJ ONTSLAG inzake:
– ABP Keuzepensioen
– WW + Bovenwettelijk

ABP Keuzepensioen
op te nemen vanaf bereiken van leeftijd 60 jaar tot 70 jaar

Het keuze- of flexpensioen bestaat uit:
– ABP Keuzepensioen
– Opgebouwde FPU-rechten (worden toegevoegd aan ouderdomspensioen)
– Voorwaardelijk pensioen

Let op:
Het voorwaardelijk pensioen wordt alleen toegevoegd aan het ouderdomspensioen indien men doorwerkt tot aan keuzepensioenleeftijd, dus minimaal tot aan 60 jaar.
– Voorwaarde voor het behoud van voorwaardelijk pensioen is dat men met ontslag gaat vanuit een actief dienstverband binnen overheid/onderwijs en aansluitend gebruik maakt van (deel)keuzepensioen.
– ABP Voorwaardelijk pensioen vervalt indien:
– men langer dan 2 maanden geen pensioen meer opbouwt bij het ABP
–¬†men langer dan 18 maanden een ontslag- of wachtgelduitkering ontvangt
– men langer dan 5 jaar een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen ontvangt

Voor verdere info, zie www.abp.nl of mijnabp.nl

WOPO (voorheen WW + Bovenwettelijk), zie CAO PO verlenging 2013 Bijlage XV I

Recht op WW
26 uit 36 weken gewerkt (urenverlies 5 uren of meer)
– 4 uit 5 jaar minimaal 52 dagen per jaar loon genoten

Duur WW
– Minimaal 3 maanden
– Bij voldoen aan 4 uit 5, dan afhankelijk van aantal dienstjaren; grofweg 1 maand WW voor elk dienstjaar
– Maximaal 38 maanden

Hoogte WW en aanspraken Bovenwettelijk

De bovenwettelijke aanspraken ( zie www.wwplus.nl ) bestaan uit:
a) Aanvulling WW-uitkering (via verhoogd percentage en aanvulling boven het maximum dagloon);
b) Aansluitende uitkering na de WW.

Ad a. Aanvulling WW-uitkering
De aanvulling bestaat voor de eerste 12 maanden van de WW-uitkering tot 78% en vervolgens tot 70% van het ongemaximeerde dagloon. Het ongemaximeerde dagloon betreft het salaris waar de uitkering op is gebaseerd.

Ad b. Aansluitende uitkering (na afloop WW maximaal 38 maanden)
Nadat de WW-uitkering is afgelopen is het mogelijk dat er sprake is van een bovenwettelijke verlenging ofwel de aansluitende uitkering. Of er sprake van een verlenging is afhankelijk van de leeftijd en de diensttijd van betrokkene. De volgende leeftijdscategorie√ęn zijn te onderscheiden:
1. 40 t/m 44 jaar
2. 45 t/m 49 jaar
3. Vanaf 50 jaar

ad 1. Is de betrokkene die op de eerste werkloosheidsdag 40 jaar of ouder is en die onmiddellijk voorafgaande aan zijn werkloosheid tenminste 5 jaar ononderbroken een dienstverband heeft gehad aan een onderwijsinstelling. De uitkeringsduur wordt dan verlengd bij een leeftijd van:
40 jaar met 1 jaar
41 jaar met 1,5 jaar
42 jaar met 2 jaar
43 jaar met 2,5 jaar
44 jaar of ouder, met 3 jaar

ad 2. Is de betrokkene die op de eerste werkloosheidsdag 45 jaar of ouder is en onmiddellijk voorafgaande aan zijn werkloosheid tenminste 7 jaar ononderbroken een dienstverband heeft gehad aan een onderwijsinstelling. De uitkeringsduur wordt dan verlengd bij een leeftijd van:
45 jaar met 3,5 jaar
46 jaar met 4 jaar
47 jaar met 4,5 jaar
48 jaar met 5 jaar
49 jaar of ouder, met 5,5 jaar

ad 3. De betrokkene die op de eerste werkloosheidsdag 50 jaar of ouder is en die onmiddellijk voorafgaande aan zijn werkloosheid tenminste 12 jaar ononderbroken een dienstverband heeft gehad, heeft bij de volgende leeftijd recht op een verlenging:
a. 50 jaar of ouder is: tot de eerste dag van de maand waarin hij 63 jaar wordt;
b. 51 jaar of ouder is: tot de eerste dag van de maand waarin hij 64 jaar wordt;
c. 52 jaar of ouder is: tot de eerste dag van de maand waarin hij 64 jaar wordt;
d. 53 jaar of ouder is: tot de eerste dag van de maand waarin hij 65 jaar wordt;

Uiteraard dient aan de verplichtingen, die UWV en WWplus stellen, voldaan te worden, om een uitkering te ontvangen.

Voor verder info, zie www.uwv.nl

Aan bovenstaande samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.
Bovenstaande onder voorbehoud van wijziging regelgeving.

YOUFORCE


Geef uw mutaties digitaal aan ons doorMeer


PROACTIVE


Wij ontzorgen u middels digitale factuurverwerkingMeer


NIEUWSBRIEF


Meld u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogteMeer


SPREEKUUR


Meld u aan voor het ABP spreekuurMeer


KWALIFIER


Cabo maakt deel uit van Kwalifier

Meer