Minister kiest voor cultuuronderwijs

In de nieuwe cultuurperiode wordt het programma Cultuureducatie met kwaliteit breder van opzet. Er komt geld bij: de deelnemende gemeenten zullen in de periode 2012-2024 allemaal hetzelfde bedrag per leerling ontvangen. Er is meer ruimte voor lokale wensen en de Cultuurkaart wordt vanaf 2021 ook beschikbaar voor het voortgezet speciaal onderwijs.

 

In de publicatie Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024, die Minister Van Engelshoven 11 juni naar de Tweede Kamer stuurde, schrijft zij dat cultuur voor zoveel mogelijk mensen betekenis moet hebben. Cultuuronderwijs, en daarbinnen vooral kansengelijkheid en integraal cultuuronderwijs, is daarom een van de speerpunten voor de komende cultuurbeleidsperiode.

 

Met medebestuurders en de PO-Raad wil de minister een nieuw bestuurlijk akkoord en een vervolg op Cultuureducatie met kwaliteit afspreken. Daarnaast wordt de regeling deskundigheidsbevordering muziek, bestemd voor de pabo, verbreed voor cultuureducatie in brede zin. Ook komt er een vervolg op het programma Cultuureducatie met kwaliteit. Dit programma wordt breder van opzet en speelt in op de komst van het nieuwe curriculum. De maatregelen voor afzonderlijke disciplines en onderwijsniveaus worden in dit programma geïntegreerd. Zo zal de VMBO-regeling voor VMBO en praktijkonderwijs opgaan in dit programma. Penvoerders van samenwerkingsprojecten krijgen meer ruimte om in te spelen op lokale wensen, zoals aandacht voor het voortgezet onderwijs, gelijke kansen en de relatie binnenschools-buitenschools.

 

Het bedrag dat andere gemeenten dan de negen grootste gemeenten (G9) ontvangen, wordt verhoogd. Deze gemeenten ontvangen in de nieuwe periode hetzelfde bedrag als de G9, namelijk € 0,79 per leerling. Via het programma Cultuureducatie met kwaliteit wordt hierin € 3,5 miljoen geïnvesteerd. Ook voor aanvragers in Caribisch Nederland wordt het programma toegankelijk.

 

De Cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs blijft en komt vanaf 2021 ook beschikbaar voor het voortgezet speciaal onderwijs.

 

Downloads en links

Cultuurbeleid 2021 – 2024: Cultuur voor iedereen
Aanbieding uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024

Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024

 

Bron: www.avs.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Donderdag 10 oktober 2019
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt