Meer duidelijkheid over functiebeschrijving en -waardering D13 nodig

Het proces van functiebeschrijving en -waardering loopt niet overal goed. Uit de gesprekken met leden blijkt dat er zorgen zijn over inschaling van directeuren in D13. Dit leidt op diverse plekken tot onduidelijkheid en teleurstelling. Besturen gebruiken in diverse gevallen het begrip “regio” om geen D13 toe te kennen. Dat is niet altijd correct. Daarom volgt een toelichting op de functiereeks directeuren met daarbij ingezoomd op D13 in het regulier primair onderwijs. Deze toelichting is gebaseerd op het handboek eFUWA-PO.

 

Lees verder

 

Bron: www.avs.nl

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt