Meedenken over versteviging positie en rol schoolleiders

De Onderwijsraad vraagt schoolleiders een bijdrage te leveren aan een advies over de versteviging van de positie en rol van schoolleiders. Leidinggevenden uit po, vo en mbo kunnen reageren tot 1 september.

De Onderwijsraad geeft aan dat verdere professionalisering en versteviging van de positie van schoolleiders nodig is. De vraag is hoe dat verder vorm moet krijgen. Welke (verdere) professionalisering is nodig voor schoolleiders om een doeltreffende rol te vervullen binnen hun school of afdeling en binnen de bestuurlijke besluitvorming? En welke aanvullende maatregelen zijn er nodig om hun positie te versterken?

Het functioneren van de schoolleider staat niet op zichzelf, maar moet in relatie worden beschouwd tot leraren en tot het school- of instellingsbestuur. Daarbij is ook de rol van de overheid van belang, het ruimere kennisnetwerk van schoolleiders en hun rol in de landelijke besluitvorming.

Schoolleiders uit po, vo en mbo kunnen een schriftelijke reactie tot 1 september sturen naar: schoolleiders@onderwijsraad.nl

Downloads en links

Meer informatie op Onderwijsraad.nl

Bron: www.avs.nl

YOUFORCE


Geef uw mutaties digitaal aan ons doorMeer


PROACTIVE


Wij ontzorgen u middels digitale factuurverwerkingMeer


NIEUWSBRIEF


Meld u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogteMeer


SPREEKUUR


Meld u aan voor het ABP spreekuurMeer


KWALIFIER


Cabo maakt deel uit van Kwalifier

Meer