Leden VO-raad stemmen in met cao-akkoord

Met een ruime meerderheid hebben de leden van de VO-raad ingestemd met het op 7 april jl. overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO VO. Ook de achterbannen van de onderwijsbonden hebben goedkeuring gegeven aan het akkoord. Daarmee is het cao-akkoord definitief rond en de CAO VO 2020 een feit.

Naast salarisverhoging zijn in het akkoord afspraken gemaakt over de uitvoering van het convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting, inductieprogramma’s en salarisschalen voor schoolleiders, normalisering, de ketenbepaling en professionalisering. Ook gaan cao-partijen aan de slag met het vernieuwen van de arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame inzetbaarheid.

Lees het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2020

Bekijk de salaristabellen onderwijspersoneel vo (1 juni 2019 en 1 maart 2020)

Bron: www.vo-raad.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt