Kabinet blijft bij doelmatigheidskorting

Het kabinet blijft bij zijn standpunt dat de doelmatigheidskorting niet verzacht of ongedaan gemaakt kan worden. De Eerste Kamer had het kabinet verzocht hier opnieuw naar te kijken. Minister Wopke Hoekstra van Financiën zet de argumenten uiteen in een brief aan de Eerste Kamer.

Hoekstra benadrukt dat het noodzakelijk is om alle maatregelen van het Regeerakkoord samen als één pakket te zien. De maatregel ‘doelmatiger onderwijs’ is slechts een van de maatregelen uit het Regeerakkoord op het gebied van onderwijs. Op veel gebieden is er sprake van intensiveringen, zoals de versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie, en wordt er structureel geld vrijgemaakt voor modernisering van de cao primair onderwijs, zo beargumenteert de minister.

Ook vindt hij het belangrijk om te herhalen “dat dit kabinet begon met een niet ingevulde taakstelling op de begroting van het ministerie van OCW”. Deze oude taakstelling is over de afgelopen drie jaar opgebouwd. Deze taakstelling op de OCW-begroting loopt op tot 410 miljoen in 2020 en is structureel 183 miljoen. Om de begroting van OCW sluitend te maken, was het noodzakelijk om maatregelen te nemen voor het resterende, structurele bedrag (183 miljoen).

Downloads en links

Zie ook: Opnieuw dringend beroep op Kamers om doelmatigheidskorting te verzachten of te schrappen
Zie ook: Doelmatigheidskorting blijft gehandhaafd
Zie ook: Eerste Kamer houdt doelmatigheidkorting tegen
Kamerbrief motie doelmatigheidskorting in het onderwijs

Bron: http://www.avs.nl/

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt