Is het mogelijk om positief af te wijken van de regeling Zapo, waarin staat dat de bezoldiging na 1 jaar ziekte naar 70% van het salaris gaat?

In artikel 4, lid 1 van de regeling ZAPO staat dat de bezoldiging na 1 jaar ziekte naar 70% van het salaris gaat over de uren die een werknemer ziek is. Is er een mogelijkheid om hier positief van af te wijken?

De betreffende cao-bepaling is imperatief geformuleerd daardoor moet de werkgever de korting op het salaris toepassen. Indien deze korting niet wordt toegepast, wordt dit door de accountant als onrechtmatig bestempeld.

De afspraak is dat de totale uitkering aan de werknemer over de twee ziektejaren samen gemeten niet meer dan 170% van het laatstverdiende loon zal bedragen. Dit is het resultaat van afspraken die tijdens het najaarsoverleg van november 2004 in de Stichting van de Arbeid zijn gemaakt. Van deze afspraak en de betreffende bepaling kan niet worden afgeweken.

Bron: www.poraad.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt