Internetconsultatie vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Scholen voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen vanaf 1 januari 2023 één basisbedrag per leerling en school. Schoolbesturen kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden. Ook wordt het volledige bedrag vanaf dat moment per kalenderjaar vastgesteld, zodat de volledige bekostiging op hetzelfde moment bekend is. Dit staat in het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging po.

Het doel achter dit wetsvoorstel is om de bekostiging duidelijker, eenvoudiger en voorspelbaarder te maken. Met een rekenmodel kan het nieuwe basisbedrag per school en per schoolbestuur berekend worden. Er wordt in het wetsvoorstel uitgegaan van een overgangsfase van 3 jaar.

Er is een internetconsultatie uitgezet. De AVS doet een zeer dringend beroep op schoolleiders om hier gebruik van te maken, omdat de bekostiging voor de toekomst van belang is. Deze internetconsultatie staat tot en met 15 april 2020 open.

Geef je mening via https://www.internetconsultatie.nl//vereenvoudiging
Na deze consultatie gaat het wetsvoorstel naar de Tweede en Eerste Kamer. Als die akkoord gaan, gaat het voorstel op z’n vroegst op 1 januari 2023 in.

Er is een infographic gemaakt waarin de belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel worden weergegeven.

Downloads en links

Ga naar de internetconsultatie
Herverdeeleffectenmodel en totstandkoming bedragen voor de vereenvoudiging bekostiging PO (rekenmodel)

Infographic (pdf)

Bron: www.avs.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt