Inschaling nieuw personeel

In de CAO PO is de regelgeving rondom de inschaling van nieuw personeel komen te vervallen. Daarmee is ook het begrip 60-dagenlijst van tafel.

De inschaling van nieuw personeel is een zaak tussen werkgever en werknemer. Bij indiensttreding wordt er een arbeidsvoorwaardengesprek gevoerd. Hierbij worden in ieder geval afspraken gemaakt over:

  • de beschrijving van de functie en de daarbij behorende functieschaal;
  • de trede waarop de werknemer in de betreffende schaal wordt ingeschaald, rekening houdend met relevante werkervaring.

Zoals je begrijpt is het voor CABO niet meer mogelijk om de inschaling vast te stellen. Wel staan wij uiteraard tot uw beschikking om hierin mee te denken!

Bron: CABO

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt