Hulp om schoolgebouwen het Klimaatakkoord te laten halen

Scholen die actief (willen) werken aan doelen uit het Klimaatakkoord, bijvoorbeeld door het verduurzamen van hun gebouwen, kunnen aankloppen bij Kenniscentrum Ruimte-OK voor ondersteuning vanuit het programma ‘Scholen op Koers naar 2030’. Het programma is opgezet in afstemming met de PO-Raad, VO-raad en VNG en helpt scholen onafhankelijk met expertise.

Scholen kunnen een begeleidingstraject doorlopen voor het opstellen van een integrale aanpak door gemeenten en schoolbesturen. Na een startbijeenkomst weten scholen en gemeente wat hun totale opgave inhoudt, hoe ze hier samen in verder komen en wat ze nodig hebben om met de verduurzamingsopgave aan de slag te gaan. Een handzaam koersdocument wordt na afloop van de bijeenkomst opgesteld. Ook worden instrumenten ingezet waarmee de sector al bekend is. Denk aan het Integraal Huisvestings Plan, het Kwaliteitskader Huisvesting, de Beslisboom Verduurzaming Scholen of de Tool waarmee het CO2-reductiepad inzichtelijk te maken is.

Het programma Scholen op Koers naar 2030 is onderdeel van het landelijk initiatief Kennis-en-Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed. Het gezamenlijke doel is om maatschappelijk vastgoed in de sectoren Onderwijs, Zorg, Monumenten én Sport op weg te helpen om de verduurzaming in gang te zetten.

Meer informatie over het programma? Kijk op www.scholenopkoersnaar2030.nl of stuur een mail naar info@ruimte-ok.nl.

Bron: www.vo-raad.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt