Hogere GPL in definitieve regeling bekostiging – VO

Ook in het voortgezet onderwijs stijgen de vergoedingen voor materiële en personele bekostiging. Dat blijkt uit een wijziging van twee regelingen over de bedragen voor 2020 en 2021.

Het gaat om de Regeling exploitatiekosten VO, waarin de bedragen voor 2020 zijn gestegen met 1,75 procent, en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast VO, waarin de bedragen voor 2020 met 3,20 procent zijn gestegen.  De stijging is gebaseerd op de loon- en prijsontwikkeling in 2020. Daarmee wordt jaarlijks vanuit de overheid de materiële bekostiging geïndexeerd en de arbeidsvoorwaardenruimte gecreëerd voor de CAO’s in de publieke sector.

Ook de bedragen voor 2021 zijn alvast gegeven. Deze betreffen een heel lichte stijging.
De gewijzigde regelingen zijn deze week gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: www.vosabb.nl

 

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt