Handreiking Werkverdelingsplan

De AVS signaleert een behoefte onder schoolleiders in het primair onderwijs aan meer informatie over het werkverdelingsplan, dat per 1 augustus 2019 in werking treedt. De AVS heeft daarom een Handreiking Werkverdelingsplan gemaakt.

Schoolbesturen en scholen moeten het werkverdelingsplan voor schooljaar 2019/2020 gereed en besproken hebben met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school/scholen. De Handreiking Werkverdelingsplan van de AVS (hieronder te downloaden) biedt een houvast om de komende periode het werkverdelingsplan 2019/2020 voor de schoolorganisatie(s) te maken. In de handreiking is onder meer een voorbeeldplan opgenomen, een jaarkalender voor schooljaar 2019/2020 en een advies over hoe te komen tot draagvlak in het team/de teams.

Downloads en links

Handreiking Werkverdelingsplan

Bron: www.avs.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Donderdag 10 oktober 2019
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt