Gevolgen nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Per 1 januari treedt de WBTR in werking. Deze nieuwe wet is bedoeld om het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren en stelt een aantal wettelijke eisen aan het bestuur en intern toezicht van verschillende rechtspersonen. Voor het funderend onderwijs zijn de gevolgen van deze wet relatief beperkt.

 

Voor bestuurders gelden aanscherpingen en verduidelijkingen op:

  • De uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen;
  • De positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang;
  • De regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen;
  • Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.

 

In deze factsheet lees je wat de precieze gevolgen zijn van deze wet en de wijze waarop bestuurders daarmee om kunnen gaan.

 

Bron: www.poraad.nl

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt