Gevolgen AVG voor uitwisseling persoonsgegevens tussen schoolbesturen en Vervangingsfonds

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Alle organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken krijgen hiermee te maken, dus ook schoolbesturen en het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds heeft de benodigde (digitale) maatregelen genomen, zodat aan de voorwaarden van de AVG wordt voldaan.

Het Vervangingsfonds heeft de schoolbesturen en hun administratiekantoren in het primair onderwijs met haar brief van 22 mei 2018 geïnformeerd over de gevolgen van de invoering van de AVG op de uitwisseling van persoonsgegevens met het Vervangingsfonds, en de verwerking daarvan. Zo moet voortaan o.a. het nieuwe formulier ‘Arboverklaring’ gebruikt worden. Schoolbesturen kunnen hun arbodienst of bedrijfsarts hierop wijzen via de voorbeeldbrief.

Brief over AVG d.d. 22 mei 2018

Formulier Arboverklaring

Voorbeeldbrief voor Arbodienst/bedrijfsarts over gebruik Arboverklaring

Bron: http://www.vervangingsfonds.nl/

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt