Feedback Themamiddag Actualiteiten in het Onderwijs

Beste relatie,

Op 23 november jl. hebben wij een Themamiddag Actualiteiten in het Onderwijs georganiseerd. De middag is succesvol verlopen en werd gewaardeerd door de aanwezigen.

Toch hebben wij moeten constateren dat er relatief weinig aanmeldingen waren en willen graag onderzoeken wat de reden hiervan is.

Wij zouden het op prijs stellen als u onderstaande vraag zou willen beantwoorden.

*
*
Ik heb mij niet aangemeld voor de Themamiddag Actualiteiten in het Onderwijs omdat:
*
Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt