Extra kwartaal financiering voor nieuwkomers en asielzoekers

Scholen met een nieuwkomersvoorziening of asielzoekersscholen kunnen een extra kwartaal financiering aanvragen vanwege de coronacrisis. Het gaat om nieuwkomers of asielzoekers die korter dan een jaar en drie maanden in Nederland wonen of tussen de een jaar en drie maanden en twee jaar in Nederland zijn.

Afstandsonderwijs is voor nieuwkomers in het algemeen extra moeilijk, omdat zij de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks spreken. Daarnaast missen nieuwkomers vaak de begeleiding door hun ouders, aangezien de ouders in veel gevallen de Nederlandse taal niet spreken. Er is dus een risico dat deze leerlingen extra onderwijsachterstanden hebben opgelopen en dat hun ontwikkeling stagneert. Op deze manier kunnen de PO-scholen extra ondersteuning bieden aan kinderen die tijdelijk geen nieuwkomersonderwijs hebben gehad door de sluiting van de scholen in verband met de coronamaatregelen.

Het gaat om een eenmalige verruiming die geldt in het hele schooljaar 2020-2021 voor alle peildata in dat schooljaar. Scholen kunnen voor een extra kwartaal bijzondere en aanvullende bekostiging aanvragen.

In de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen eerste- en tweedejaarsbekostiging. De eerstejaarsbekostiging kan aangevraagd worden voor asielzoekers en overige vreemdelingen die aantoonbaar nog geen jaar en drie maanden woonachtig zijn in Nederland. Daarnaast kan tweedejaarsbekostiging aangevraagd worden voor asielzoekers die aantoonbaar langer dan één jaar en drie maanden en korter dan twee jaar en drie maanden woonachtig zijn in Nederland.

Links

Bron: www.avs.nl

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt