Einddatum Anw-uitzonderingsregeling vervalt

ABP laat de einddatum 1 mei 2023 van de Anw-uitzonderingsregeling los. Dit is besloten na een evaluatie waarbij met name de signalen van betrokken deelnemers grondig zijn meegewogen. Door het loslaten van die einddatum behouden partners van deelnemers bij overlijden ná 1 mei 2023 mogelijk hun recht op Anw-compensatie.

Waarom is er een uitzonderingsregeling?

In 2018 hebben de sociale partners de Anw-compensatie laten vervallen. Voor de deelnemers die al vóór 1 mei 2018 (ongeneeslijk) ziek waren of zich om een andere reden niet individueel of via de werkgever konden verzekeren, heeft ABP toen een uitzonderingsregeling getroffen. Met die uitzonderingsregeling heeft ABP deelnemers in deze moeilijke situatie willen ontzorgen met een financieel vangnet.

Ook na 2023 recht op Anw-compensatie

Deelnemers hadden grote moeite met de gehanteerde einddatum van 1 mei 2023. Daardoor zou bij overlijden ná deze datum geen recht meer zijn op een aanvullende uitkering. Door het loslaten van deze einddatum behouden partners recht op Anw-compensatie bij overlijden na 1 mei 2023. Hiervoor moet wel worden voldaan aan de voorwaarden die golden voor de reguliere Anw-compensatie.

Meer informatie

Deelnemers die dit betreft, worden voor 1 juli persoonlijk geïnformeerd door ABP. Wilt u meer weten over de Anw-uitzonderingsregeling? Op abp.nl/anw-compensatie vindt u de voorwaarden en tevens antwoorden op veel gestelde vragen over dit onderwerp.

Bron: www.abp.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt