Eerste algemene vergadering voor leden van Coöperatie CABO U.A.

Op maandag 25 juni 2018 vindt van 16.00 uur tot 17.00 uur de eerste algemene vergadering
van Coöperatie CABO U.A. plaats. Noteer deze datum s.v.p. alvast in uw agenda.

Leden worden in een algemene vergadering vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon
die bevoegd is het lid rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

De agenda wordt uiterlijk een week voor de algemene vergadering bekend gemaakt.
Leden ontvangen de agenda per mail, met de mogelijkheid om de agendastukken digitaal in
te zien. Tevens worden leden in de gelegenheid gesteld om vooraf digitaal hun stem uit te
brengen over agendapunten die stemming behoeven.

De locatie wordt nog bekend gemaakt, dit is mede afhankelijk van de verwachte opkomst.

Wij hopen u te zien op 25 juni.

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt