Eerste algemene vergadering Coöperatie CABO U.A. 25-6-2018

Op 25 juni 2018 vond de eerste algemene vergadering van Coöperatie CABO U.A. plaats bij De Groeskamp in Doetinchem.

Een behoorlijk aantal leden had de moeite genomen om aanwezig te zijn bij deze vergadering, daarnaast hadden veel leden gebruik gemaakt van het recht om digitaal hun stem uit te brengen.

De leden stelden de contributie 2018 vast op nihil.
Verder stelden de leden de jaarrekening 2017 vast, verleenden decharge aan het bestuur en de raad van toezicht en stelden de resultaatbestemming 2017 vast.
Bovendien werd de accountant voor het controlejaar 2018 aangewezen door de leden. Namens het bestuur en de raad van toezicht danken wij u voor uw aanwezigheid en het uitbrengen van uw stem.

ALV 2018

Fotograaf: Toon Geluk

 

 

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt