Dienstverlening

Algemeen

Op basis van jarenlange ervaring hanteert CABO als uitgangspunt dat alle geledingen binnen het schoolbestuur op basis van een breed standaard dienstverleningspakket verzekerd dienen te zijn van een volwaardig pakket aan administratieve diensten, inclusief beleidsondersteuning op alle beleidsdomeinen behoudens onderwijsinhoud en identiteit.
Daarnaast hebben schoolbesturen de mogelijkheid om aanvullende dienstverlening af te nemen op basis van specifieke wensen van het bestuur.

Onze dienstverlening is vastgelegd in helder omschreven dienstverleningspakketten.

Ons service level agreement bestaat uit: de dienstverleningsovereenkomst, de algemene voorwaarden, het standaard dienstverleningspakket en indien van toepassing het aanvullend dienstverleningspakket, de offerte met bijbehorende financiële paragraaf, de planning- & controlcylus (op te stellen in overleg met het schoolbestuur).

Standaard dienstverleningspakket

Personeels- en salarisadministratie:
– Inrichten en voeren van de salarisadministratie, inclusief administratieve begeleiding ziekteverlof en zwangerschapsverlof.
– Beleidsrijke personeelsbegroting inclusief toetsing aan de te verwachten baten.
– Inkijkfunctie / self service functie in de personeels- en salarisadministratie, inclusief extra functionaliteiten op het gebied van ziekteverzuim en de wet BIO.
– Personele managementrapportages.
– Advies en overleg over CAO en specifieke regelingen van het bevoegd gezag.

Financiële administratie:
– Dagelijks scannen, controleren, coderen, verwerken en betalen van facturen, kasstukken, bankafschriften en overige financiële stukken.
– Beleidsrijke financiële begroting op kalenderjaar en meerjaarlijks.
– Inkijkfunctie in de financiële administratie.
– Inkijkfunctie digitale inkoopfacturen.
– Financiële managementrapportages, één keer per kwartaal, inclusief een analyse van verschillen tussen werkelijke baten en lasten en begrote baten en lasten.
– Financieel jaarverslag en Elektronisch Financieel Jaarverslag (EFJ).
– Advies en overleg over financiële managementrapportages.

Overige werkzaamheden:
– Instandhoudingsverzoeken scholen en nevenvestigingen.
– Secretariaat: beheren van bestanden met stamgegevens van schoolbesturen.

Aanvullend dienstverleningspakket

Schoolbesturen kunnen, naast de uitgebreide standaard dienstverlening, behoefte hebben aan aanvullende dienstverlening. Mogelijke aanvullende dienstverlening:
– Controllertaken.
– Secretariaat: notuleren van bestuursvergaderingen.
– Automatisering: technisch beheer en onderhoud van websites; installatie, technisch beheer en onderhoud van hardware; applicatiebeheer van software; helpdesk.
– Incasso van ouderbijdragen.
– Bouwkundige zaken, in samenwerking met een extern ter zake gespecialiseerd bureau.

Nadere informatie

Indien u geïnteresseerd bent in de dienstverlening van CABO kunt u informatie aanvragen via info@cabo.nl.
Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Zie ook onze brochure.

home

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt