De Verzuimmelder is vernieuwd

Uit testen met de Verzuimmelder in het werkgeversportaal kwamen nieuwe wensen en behoeften van werkgevers naar voren. Met die informatie is een verbeterde versie van de Verzuimmelder gemaakt, waar u nu gebruik van kunt maken.

Wat is er verbeterd?
Via de Verzuimmelder kunt u ziek-, WAZO- en betermeldingen doorgeven. In de nieuwe versie ziet u de volgende veranderingen:

 • De vragen en teksten zijn verbeterd.
 • Bij het doorgeven van een melding is de vragenlijst verdeeld in overzichtelijke stappen.
 • U vult voortaan eerst het burgerservicenummer in, voor u een melding kiest.
 • In het overzicht van de ziekmeldingen ziet u nu standaard al uw ziekmeldingen tot 1 jaar geleden staan. Dit zorgt ervoor dat de Verzuimmelder sneller resultaat toont. U kunt zelf aanpassen of u oudere ziekmeldingen wilt bekijken.
 • Bent u eigenrisicodrager? Dan kunt u kiezen voor een verkorte of een gewone ziekmelding. Welke u kiest hangt af van of de ziekmelding onder het eigen risico valt.

De ziekmelding valt onder het eigen risico
Als u een ziekmelding doet die onder het eigen risico valt, kunt u gebruikmaken van de verkorte ziekteaangifte. Uw ziekmelding wordt dan geregistreerd als een melding die onder het eigen risico valt. Wij beoordelen deze ziekmelding niet inhoudelijk. U betaalt voor deze werknemers de Ziektewet-uitkering.

De ziekmelding valt niet onder het eigen risico
Vallen werknemers niet onder het eigen risico? Voor hen maakt u gebruik van de gewone ziekteaangifte: de ‘Ziekmelding’ in de Verzuimmelder. Dit geldt onder andere voor werknemers die onder de no-risk polis vallen. U kiest hier als reden voor de aanvraag voor ‘No-risk’. Dan wordt de ziekmelding op de juiste manier geregistreerd.

Waarom is de Verzuimmelder aangepast?
Met deze aanpassingen willen we u beter op weg helpen bij het melden van een wijziging. Ook willen we het gebruik van de Verzuimmelder eenvoudiger maken.

Voor de Verzuimmelder logt u in op het werkgeversportaal van UWV

Bron: www.uwv.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


 • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
 • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

   
 • Woensdag 29 januari 2020
 • Donderdag 23 april 2020
 • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt