De premies voor 2020 zijn bekend

De premies van het Vervangingsfonds en Participatiefonds voor het komende kalenderjaar zijn vastgesteld.

Premie Vervangingsfonds
De premie van het Vervangingsfonds is nagenoeg gelijk gebleven aan 2019. Dit komt doordat het afgelopen jaar het gemiddelde verzuimpercentage in de onderwijssector ook ongeveer gelijk is gebleven. De intensivering van onze dienstverlening op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg voeren we deels uit met bestaande middelen. Hierdoor kunnen we de opslag BGZ met 0,05% verlagen. De solidariteitspremie wordt verlaagd met 0,02%.

Premie Participatiefonds
De premie van het Participatiefonds is in 2020 met 4,2% iets hoger dan vorig jaar. De kostendekkende premie zou 4,43% zijn geweest. We hebben de stijging kunnen beperken door een overschot aan eigen vermogen aan het scholenveld terug te geven via de premie, die daarmee voor 2020 niet kostendekkend is. De instroom in de WW is de afgelopen jaren weliswaar gedaald, maar het te verwachten aantal instromers in 2020 blijft gelijk aan dat van 2019. De stijging van de premie is vooral te verklaren door de kenmerken van de populatie die instroomt. De gemiddelde leeftijd van de instroom is fors gestegen. Ook de uitkeringsduur bij deze groep is langer. Dit brengt hogere kosten met zich mee.

Bron: www.vfpf.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt