Controle beschikking Werkhervattingskas (WHK)

Inmiddels hebben wij voor de meeste besturen de beschikking WHK 2019 van de Belastingdienst ontvangen. Net als voorgaande jaren zullen wij deze voor u controleren en indien nodig bezwaar aantekenen.

Bron: CABO

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt