Cao-onderhandelingen primair onderwijs gestart: schoolleiders nu aan de beurt

De sociale partners in het primair onderwijs zijn woensdag 5 december begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Overheid en werkgeversorganisatie PO-Raad wisselden als eerste stap hun inzetbrieven uit.

De gezamenlijke inzet van de vakbonden komt, als het gaat om schoolleiders, vrijwel geheel overeen met de inzet van de AVS.

De sociale partners hebben op aandringen van de AVS nadrukkelijk afgesproken tijdens deze cao-onderhandelingen te kijken naar de positie en beloning van schoolleiders. Verder is afgesproken om te onderzoeken of de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteuners nog actueel zijn.

Het streven van de AVS naar een eerlijk salaris voor schoolleiders in een gebalanceerd functiehuis, met voldoende ondersteunende functies in de school en ontwikkeltijd en ruimte voor onderwijsinnovatie, komt zowel aan de cao-tafel aan de orde als in de acties van de AVS.

De huidige CAO PO 2018-2019 loopt tot 1 maart 2019.

Downloads en links

AVS-inzet CAO PO 2019

Bron: www.avs.nl

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt