BRAVO

Coöperatieve vereniging CABO is lid van de brancheorganisatie BRAVO: BRanchevereniging Administratie Voor Onderwijsdienstverlening. BRAVO is in mei 2008 opgericht door veertien onderwijsdienstverleners om de krachten te bundelen. Leden van BRAVO zien een integere manier van werken als een professionele verantwoordelijkheid.

Kernwaarden

Een lid dat is aangesloten bij de branchevereniging BRAVO is:

 • onafhankelijk
  staat onafhankelijk ten opzichte van de klantvraag en ten opzichte van de klant
 • professioneel
  heeft de voor de werkzaamheden aanwezige kennis, ervaring en expertise beschikbaar
 • integer
  houdt zich aan geschreven en ongeschreven normen, maakt geen oneigenlijk gebruik van bevoegdheden of positie. Aanvaardt geen opdrachten als hij op voorhand weet dat hij de klantvraag niet tot tevredenheid van de klant kan uitvoeren
 • loyaal
  is loyaal aan de brancheorganisatie, respecteert de relaties en de overeengekomen doelen
 • zelfkritisch
  reflecteert op eigen functioneren en ziet dit als standaard onderdeel van de werkzaamheden
 • ethisch
  handelt ethisch en accepteert geen opdrachten waar hij zich ethisch niet mee kan verenigen
 • transparant
  kan zich te allen tijde verantwoorden
 • zorgvuldig
  handelt naar de zorgvuldigheidsvereisten jegens personen en organisatie zoals in de gedragscode is vastgelegd

Professionele uitgangspunten

De professionele uitgangspunten vormen een minimum standaard voor alle leden van BRAVO.

 • (Des)kundigheid
 • Betrouwbaarheid
 • Zorgvuldigheid
 • Professionele onafhankelijkheid
 • Collegialiteit
Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt