Bedrijfsvoering CABO: maatregelen i.v.m. het Corona virus

Aan alle leden van Coöperatie CABO en hun medewerkers.

Onze regering heeft maatregelen getroffen en aanbevelingen gedaan, om de verspreiding van het
coronavirus te beperken.

Uiteraard nemen wij hierin ook onze verantwoordelijkheid.
Wij hebben besloten om vanaf vandaag (16 maart 2020) allemaal thuis te werken, tot nader bericht.

Al onze medewerkers hebben een laptop en kunnen vanuit huis veilig inloggen op onze systemen.
Ook onze leden kunnen gebruik blijven maken van deze systemen, via de gebruikelijke inlogprocedure.

Ons kantoor is vanaf morgen (17 maart 2020) uitsluitend op dinsdag en donderdag open tussen
10.00 uur en 12.00 uur. Het managementteam en onze ICT’ers zijn dan aanwezig.

Wij hebben geborgd dat alle belangrijke processen en de ondersteuning van onze leden doorgaan.
De salarisadministratie en de financiële administratie vinden al volledig digitaal plaats.
Ook alle betalingen worden gedaan: salarisbetalingen, afdrachten, voorschotten, inkoopfacturen en
losse betalingen.
Accountantscontroles vinden voorlopig niet op ons kantoor plaats, maar kunnen wel doorgaan,
omdat alle controledossiers door ons volledig digitaal worden aangeleverd bij de controlerende
accountants.

Onze medewerkers zijn per mail bereikbaar. Daarnaast zijn ze telefonisch bereikbaar op hun directe
nummer. Dit nummer is te vinden op onze website – Over CABO – Ons Team.

In- en uitgaande post wordt tijdens onze openingstijden op dinsdag en donderdag verwerkt.

Al het interne en externe overleg wordt verplaatst, of vindt plaats via telefoon of anderszins digitaal.
In principe vindt er geen fysiek overleg plaats met onze leden noch met andere externe partijen.

Wij vertrouwen erop dat we u voldoende hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust.

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt