ABP pensioenvoorlichting op locatie

 

ABP heeft ons medegedeeld dat zij hun dienstverlening efficiënter en effectiever gaan inzetten,
omdat is gebleken dat ongeveer 70% van de deelnemers aan het ABP spreekuur informatie vraagt
die ook via MijnABP of via het ABP klantencentrum (045-5796070) verkregen kan worden.

Om die reden stopt ABP met ingang van 1 januari 2020 met de ABP spreekuren.
Als alternatief gaat ABP pensioenvoorlichting op locatie verzorgen, via een workshop “Aan de slag
met MijnABP”.

De eerste workshop staat gepland voor maandag 2 maart 2020 van 15.30 uur tot 17.00 uur bij ons op kantoor. Tijdens deze workshop ontdekt u o.a.:

 • Over welke periodes u pensioen heeft opgebouwd bij ABP
 • Hoe hoog uw pensioen wordt op een door u gekozen pensioendatum
 • Hoe u uw pensioen in hoogte kunt laten variëren
 • Wat de mogelijkheden zijn van uitruilen van pensioen
 • Hoe hoog het pensioen van uw partner zal zijn bij uw overlijden

U kunt zich aanmelden voor de workshop door een mail te sturen naar: pensioenvoorlichtingabp@cabo.nl.

Vermeld hierbij de naam van uw werkgever. Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers van onze klanten.

 

 

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


 • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
 • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

   
 • Woensdag 29 januari 2020
 • Donderdag 23 april 2020
 • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt