ABP-spreekuur voor een persoonlijk gesprek over uw pensioen

Regelmatig vindt er op onze locatie, voor medewerkers van de bij ons aangesloten schoolbesturen, een ABP-spreekuur plaats. In dit spreekuur krijgt u in een half uur een duidelijk beeld van uw pensioensituatie.

Aanmelden

Om u aan te melden voor het ABP-spreekuur verzoeken wij u een mail te sturen naar abpspreekuur@cabo.nl

Vermeld in uw mail dat u wenst deel te nemen aan het ABP-spreekuur en bij welke werkgever u werkzaam bent.

Zodra u bij één van onze klanten werkzaam bent ontvangt u van ons per mail een link, waarmee u zelf een datum en tijdstip voor het ABP-spreekuur kunt kiezen.

Uw pensioen is in grote lijnen geregeld. Veel staat vast. Maar er zijn allerlei punten die u zelf bepaalt. Wanneer u stopt met werken bijvoorbeeld. Of u dan helemaal stopt of voor een deel van uw werkweek. Of u uw nabestaandenpensioen wilt inruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Tijdens het ABP-spreekuur bekijkt de pensioenspecialist van het ABP samen met u naar uw pensioensituatie. Hoe staat uw inkomen ervoor als u straks wilt stoppen met werken? Of als u arbeidsongeschikt wordt? Hoe staan uw nabestaanden ervoor als u zou overlijden? U kunt dan bekijken of u nog extra inkomen wilt regelen.

Bereid het gesprek voor

Het is handig als u van tevoren alvast nadenkt wat u wilt bespreken. Bekijk bijvoorbeeld uw meest recente pensioenoverzicht of ga eens naar MijnABP. Ga voor uzelf na wat uw wensen zijn rond uw pensioen. Neem verder uw laatste pensioenoverzicht en salarisstrook mee naar het gesprek.

Duurzame inzetbaarheid / levensfasebewust personeelsbeleid

Heeft u vragen over duurzame inzetbaarheid (PO) of levensfasebewust personeelsbeleid (VO)? De pensioenspecialist van ABP kan deze vragen niet beantwoorden. Stel uw vragen hierover aan de medewerker van CABO die voor uw organisatie werkt. Wellicht kunt u het ABP-spreekuur combineren met een afspraak met een medewerker van CABO.

Let op: Uw aanmelding is definitief nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen.

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Donderdag 10 oktober 2019
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt