Aanvullende thema’s bestuursverslag

In de brief waarin de minister ingaat op de financiële positie van onderwijsinstellingen, kondigt zij ook tevens enkele aanvullende thema’s aan, waarvan in het bestuursverslag verslag gedaan moet worden. Deze zijn reeds voor het jaarverslag 2019 van kracht.

Voor het PO en het VO zijn de volgende thema’s geïdentificeerd:

Prioriteiten PO VO
Strategisch personeelsbeleid
Onderwijsachterstanden
Passend onderwijs
Toetsing en examinering
Werkdruk √ (reeds verplicht)
Vmbo-techniek √ (reeds verplicht)
Allocatie middelen binnen het schoolbestuur

 

Wij adviseren u goede nota te nemen van bovengenoemde verplichte thema’s voor het bestuursverslag 2019 (en 2020)

Bron: www.tweedekamer.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt