Aanvraagtermijn van de Regeling tegemoetkoming herintreders PO verlengd

Minister Slob van Onderwijs heeft op 28 mei 2019 bekendgemaakt dat de aanvraagtermijn voor subsidie op grond van de Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs met twee jaar is verlengd.

Officieel is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling afgelopen, maar de urgentie van het in dienst nemen en het goed begeleiden van herintreders in het onderwijs is onverminderd aanwezig.

De verlenging heeft tot doel om schoolbesturen ook de komende jaren te stimuleren om herintreders in het onderwijs in dienst te nemen en te voorzien van de juiste begeleiding.

Het subsidieplafond is voor 2019 € 300.000 en voor 2020 € 250.000.

Downloads en links

Regeling tegemoetkoming herintreders po
Wijziging Regeling tegemoetkoming herintreders po in verband met het verlengen van de aanvraagtermijn

Bron: www.avs.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Donderdag 10 oktober 2019
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt